Hvorfor dette site “Godkendt hjertestarter”
I Danmark rammes hvert år ca. 4.000 personer af et såkaldt “præhospitalt” hjertestop, dvs. uden for hospitalerne (fx i hjemmet, på arbejdspladsen, under sport og lignende). Kun ca. 12 % af disse overlever!

For at flere skal overleve deres hjertestop, er det vigtigt, at så mange som muligt bliver uddannet i hjertemassage og kunstigt åndedræt (Hjerte-Lunge-Redning | H-L-R) samt genoplivning med hjertestarter, så genoplivningen bliver påbegyndt før professionelt ambulancemandskab og akutlæge når frem.

Vores mål er derfor, at øge kendskabet til hjertestartere, reducere eventuel utryghed blandt førstehjælpere/lægfolk, ved anvendelse af hjertestarter, og desuden informere om hvordan hjertestartere anvendes i kombination med H-L-R.

Desuden vil vi hjælpe dig, til at vælge den rigtige hjertestarter, så den passer lige præcis til dit behov – uanset om det er til din arbejdsplads, din idrætsforening, boligforening eller fx grundejer- eller andelsboligforening.

På dette site, vil du derfor kunne finde alt om hjertestartere, hvordan de virker, hvordan en hjertestarter anvendes, baggrunden for anvendelse af hjertestarter, sikkerhed ved anvendelse – og ikke mindst, hvad du skal være opmærksom på, når du vælger hjertestarter.

Du vil desuden kunne finde artikler om førstehjælp og hjertestarter, officielle anbefalinger for førstehjælp og hjertestarter, bl.a. de internationale guidelines for genoplivning, og meget mere.

“Godkendt hjertestarter” vil løbende blive opdateret, når ny viden bliver tilgængelig, og nye retningslinjer for førstehjælp/guidelines for genoplivning fastsættes.

Kendskabet til hjertestartere er øget
For ganske få år siden, var hjertestartere primært kendt af professionelt sundhedspersonale på hospitalerne (læger, sygeplejersker m.v.) eller i det præhospitale arbejde som fx blandt ambulancereddere, brandfolk og i politiet.

Dette har dog ændret sig markant de senere år. I dag har langt de fleste voksne danskere hørt om hjertestartere, bl.a. gennem medierne som har meget mere fokus på førstehjælp og hjertestartere i dag end for ganske få år siden. Yderligere er hjertestartere blevet mere synlige i det offentlige rum, hvor disse mange steder er placeret synligt fx på banegårde, i indkøbscentre, svømmehaller eller på andre offentlige steder.

Desuden bliver et stadigt stigende antal danskere uddannet i førstehjælp gennem deres arbejdsplads, hvor såvel private som offentlige virksomheder og institutioner har taget et socialt ansvar, og tilbyder deres medarbejdere kurser i førstehjælp og hjertestarter.

Men også på køreskoler og andre former for ungdomsuddannelser har man førstehjælp og hjertestarter på skemaet. Eksempelvis blev det i 2013 obligatorisk, at køreskoleelever, foruden den påkrævede færdselsrelaterede førstehjælpsundervisning, også skulle uddannes i brugen af hjertestartere.

Hjertestartere er med andre ord, ikke længere et ukendt begreb, men til trods for dette, hersker der stadig stor usikkerhed om bl.a. vigtigheden af anvendelse af hjertestarter ved et akut hjertesvigt uden for hospitalerne, sikkerhed ved brugen af hjertestarter, valg af den rigtige hjertestarter, samt fx strategisk placering af hjertestarter på eksempelvis arbejdspladsen, hvor overvejelserne ofte går på, om den skal placeres inden for i bygningen eller udenfor, så den bliver tilgængelig for andre efter lukketid samt i weekender og ferieperioder.

Med Godkendthjertestarter håber vi at kunne bidrage, til at flere får øjnene op for hvor lidt der skal til, for at kunne gøre en forskel når ulykken pludselig rammer.

Mange hilsner

Teamet bag Godkendt hjertestarter