Hvor finder du en hjertestarter?

Hjertestarteren redder liv!

… hvis du ved hvor du kan finde en

Ved hjertestop er det vigtigt at der bliver fremskaffet og anvendt en hjertestarter så hurtigt som muligt, så første stød om muligt kan afgives inden for 3-5 minutter.

Ambulanceresponstiden i Danmark er ca. 10 minutter (fra alarmopkaldet på 1-1-2 til ambulancen når frem), men der er store variationer fra region til region.

I region Midtjylland er tiden eksempelvis mellem 13.7 og 18,5 minutter mens den kun er 6,33 minutter i Region Hovedstaden. Ankommer ambulancen først efter 6 minutter, og der ikke er ydet den nødvendige førstehjælp med H-L-R, er hjernen begyndt at dø eller patienten er afgået ved døden.

Ambulance

Venter du på ambulancen uden at yde førstehjælp, er det derfor ofte for sent. Af samme årsag er det derfor vigtigt at være i besiddelse af en hjertestarter fx på din arbejdsplads, i idrætsforeningen/idrætshallen, i grundejerforeningen, på skoler og andre uddannelsesinstitutioner og andre stedet hvor der opholder sig mange mennesker.

Jo hurtigere der afgives stød til hjertet, jo større chance for overlevelse med god kvalitet. Undersøgelser har vist, at dersom der afgives stød inden for 3 minutter efter hjertestop er indtruffet, overlever hele 77 % helt uden men.

Landsdækkende hjertestarter-netværk

TrykFonden har sammen med andre samarbejdspartnere udviklet et landsdækkende hjertestarter-netværk, hvor man som ejer af en hjertestarter kan registrere denne.

Når hjertestarteren er registreret i netværket bliver den online synlig for både alarmcentralen og lægfolk/førstehjælpere via websitet hjertestarter.dk  samt via en telefon-app, som gratis kan downloades fra enten android, windows eller Apple.

Alarmcentral

Alarmcentralen kan nu disponere over de registrerede hjertestartere, og anmode personer i netværket om at køre ud med hjertestarteren i tilfælde hjertestop. På samme måde kan lægpersoner/førstehjælpere via hjertestarter-netværket se om, der er en hjertestarter i nærheden og afhente denne.

Læs mere her om registrering af din hjertestarter.

På hjertestarter-netværket kan du se adressen hvor hjertestarteren er placeret, selve placeringen og eksempelvis om den kun er tilgængelig i åbningstiderne eller døgnet rundt.

 

 

Hjertestop | overlevelseskæden

Overlevelseskæden ved hjertestop

Chancen for at overleve et hjertestop aftager med ca. 10 % pr. minut der går fra hjertestoppet er indtruffet til første stød med en hjertestarter er afgivet.

Jo hurtigere livreddende førstehjælp med Hjerte-Lunge-Redning og anvendelse af en hjertestarter påbegyndes, jo større chance for overlevelse.

Afgivelse af stød inden for 3-5 minutter efter hjertestop, kan resultere i overlevelse af 50-70 %. Læs mere om 2010 guidelines for genoplivning her.

Overlevelseskædens 4 led viser hvilken rækkefølge førstehjælpen skal iværksættes. Er der flere førstehjælpere til stede, kan flere af leddene udføres samtidig.

Overlevelseskæden

  1. Første led: fortæller at tidlig undersøgelse og erkendelse samt alarmering på 1-1-2 kan forebygge hjertestop ved mistanke / symptomer på blodprop i hjertet (brystsmerter, strålende smerter ud i arme etc. og vejrtrækningsproblemer), og ved hjertestop sikre at professionelt ambulancemandskab og læge når hurtigt frem.
  2. Andet led: fortæller at tidlig påbegyndelse af Hjerte-Lunge-Redning er vigtigt for at vinde tid til hjertestarter fremskaffes.
  3. Tredje led: fortæller at hurtig afgivelse af stød fra hjertestarter er nødvendigt for at genstarte hjertet
  4. Fjerde led: fortæller at jo hurtigere avanceret medicinsk hjælp i ambulance og efterfølgende behandling på sygehus, jo større chance for overlevelse med god kvalitet.

Overlevelseskæden sætter altså illustrativt fokus på vigtigheden af dels at handle hurtigt med undersøgelse for hjertestop, alarmere på 1-1-2, give Hjerte-Lunge-Redning med høj kvalitet være uddannet i førstehjælp og genoplivning med hjertestarter og have en AED/hjertestarter inden for rækkevidde af maksimalt 3-5 minutter.